facebook youtube1 tweet

ВОЗЕН РЕД

Се известуваат граѓаните на општина Прилеп дека поради летните одмори, автобусите на градскиот превоз од 1-ви ЈУЛИ до 31-ви АВГУСТ 2016 година ќе сообраjќаат со скратено работно време и тоа:

Линија 1 и Линија 2 од 06:30 часот до 09:30 часот и од 15:00 до 16:30 ќе сообрајќаат на 30 минути, 
а од 10:00 часот до 14:30 часот и од 17:00 часот до 21:00 на 60 минути и тоа по следниов распоред:
Линија 1:
- од Хотел Салида во:
06.30ч, 07.00ч, 07.30ч, 08.00ч, 08.30ч, 09.00ч, 09.30ч, 10.30ч, 11.30ч, 12.30ч, 13.30ч, 14.30ч, 15.00ч, 15.30ч, 16.00ч, 16.30ч, 17.30ч, 18.30ч, 19.30ч, 20.30ч,
- од Новите гробишта во:
06.30ч, 07.00ч, 07.30ч, 08.00ч, 08.30ч, 09.00ч, 09.30ч, 10.00ч, 11.00ч, 12.00ч, 13.00ч, 14.00ч,
а потоа од Варош трлото во:
15.00ч, 15.30ч, 16.00ч,16.30ч, 17.00ч, 18.00ч, 19.00ч и 20.00ч
Линија 2:
- од Рид Ритекс во:
06.30ч, 07.00ч, 07.30ч, 08.00ч, 08.30ч, 09.00ч, 09.30ч, 10.30ч, 11.30ч, 12.30ч, 13.30ч, 14.30ч, 15.00ч, 15.30ч, 16.00ч, 16.30ч, 17.30ч, 18.30ч, 19.30ч и 20.30ч,
- од Економски Факултет во:
06.30ч, 07.00ч, 07.30ч, 08.00ч, 08.30ч, 09.00ч, 09.30ч, 10.00ч, 11.00ч, 12.00ч, 13.00ч, 14.00ч, 15.00ч, 15.30ч, 16.00ч,16.30ч, 16.00ч, 17.00ч, 18.00ч, 19.00ч и 20.00ч.
Линија 3:
Ќе сообраќа како и до сега на 60 минути и тоа:
- од АМСМ 06:30,07:30,....20:30.
- од Амфора 07:00,08:00,....20:00.