facebook youtube1 tweet

ЦЕНОВНИК НА БИЛЕТИ

ЗОНА А 
цена на билет за градски линии 
едно возење  20 ден.
7 возења  120 ден.
15 возења  250 ден.

50 возења 

600 ден.

750 возења

6000 ден.

картичка за ученици и студенти со 50 возења

350 ден.

Појаснување:

- Цените на билетите се изразени во денари (МКД), со вклучен ДДВ.

- Картичките се купуваат еднократно по цена од 80 денари со вклучен ДДВ, и истите се надополнуваат цело време. Во случај на оштетување на картичката потребно е да купи нова картичка. 

- А зона ја вклучува само територијата на градот Прилеп.

- Билетот за едно возење има важност од: моментот на влегување во едно од возилата на ЈСП ПРИЛЕП, до моментот на излегување од истото возило.

На почетокот од функционирањето на Јавниот градски превоз сите лица со хендикеп со валидна членска книшка со фотографија издадена од соодветно здружение ќе можат  бесплатно да ги користат услугите на јавниот градски превоз.

 

Забелешка:

 ЈПзаПУП- ПРИЛЕП го задржува правото на промена на тарифниот систем во оној момент кога ќе донесе одлука за такво нешто.