facebook youtube1 tweet

АВТОБУСКИ ЛИНИИ - РЕЛАЦИИ

Автобуска линија 1

НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА / ВАРОШ КАЈ ТРЛОТО / ВАРОШ БРАШНАРА / ВАРОШ КАЈ МЕАНИТЕ / ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ / АЛБУЛАНТА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ / СТАРА ВИША ШКОЛА / СТАРО ВОЕНО УЧИЛИШТЕ / ПЕДАНО / ФУРНА ПЛЕТВАРЕЦ / ЗГРАДА ТАБААНА / ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВО / БОЛНИЦА / СТАДИОН / ТЕАТАР / МАТИЧНО / ООУ РАМПО ЛЕВКАТА / ХОТЕЛ САЛИДА /

Автобуска линија 1-А

ХОТЕЛ САЛИДА / ООУ РАМПО ЛЕВКАТА / МАТИЧНО / ТЕАТАР / СТАДИОН / БОЛНИЦА / ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВО / БОНИТА / ФУРНА ПЛЕТВАРЕЦ / 13 КАТНИЦА / ПЕДАНО / М. КОЗАР - ЌУТУЧЕ / ЗДРАВСТВЕН ДОМ / СОУ МИРЧЕ АЦЕВ / АМБУЛАНТА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ / ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ / ВАРОШ КАЈ МЕАНИТЕ / ВАРОШ БРАШНАТА / ВАРОШ КАЈ ТРЛОТО / НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА /


Автобуска линија 2

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ / ИНТЕРНАТ / БЕЛСТОН / ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ / ЦРКВА СВЕТА ПЕТКА / АВТОБУСКА СТАНИЦА / ФУТУРА МАРКЕТ / ПАЛМА ШОП / ЛА СТРАДА / ФУРНА ПЛЕТВАРЕЦ / БЕЛА ЗГРАДА ТАБААНА / ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВО / БОЛНИЦА / УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ ЦЕНТРОПРОМЕТ / ПРЖИЛНИЦА АС / РИД РИДТЕКС / МЕХАНИЧАР ИЦЕ ТУМБЕ /

Автобуска линија 2-А

МЕХАНИЧАР ИЦЕ ТУМБЕ / РИД РИДТЕКС / УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ ЦЕНТРОПРОМЕТ / БОЛНИЦА / СТЕРНА / БОНИТА / ФУРНА ПЛЕТВАРЕЦ / ЛА СТРАДА / ПАЛМА ШОП / ФУТУРА МАРКЕТ / АВТОБУСКА СТАНИЦА / ТОЧИЛА ТЕДИКО / ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ / БЕЛСТОН / ИНТЕРНАТ / ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ / 


Автобуска линија 3

АМФОРА / ЖАБИНО МААЛО / ВАСИДОРА / ЦЕНТРОПРОМЕТ МАГАЦИНИ / ДОНИА / ТЕРМИНАЛ / Ф-КА 11 ОКТОМВРИ / ХОТЕЛ СОНЦЕ / СИМПО / ПАЛМА ШОП / ЛА СТРАДА / ФУРНА ПЛЕТВАРЕЦ / БЕЛА ЗГРАДА ТАБААНА / ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВО / 5ТА ПРИЛЕПСКА ПАЗАРЧЕ / 5ТА ПРИЛЕПКА ЗГРАДИ / АМСМ /

Автобуска линија 3-А

АМСМ / ИВАН ЕЛЕКТРИЧАР / БОНИТА / ФУРНА ПЛЕТВАРЕЦ / ЛА СТРАДА / ПАЛМА ШОП / ЗАД СУДОТ / СИМПО / ХОТЕЛ СОНЦЕ / ФОРД СЕРВИС / ТЕРМИНАЛ / ДОНИА / ЦЕНТРОПРОМЕТ МАГАЦИНИ / ВАСИДОРА / ЖАБИНО МААЛО / АМФОРА /


ВОНРЕДНА НЕДЕЛНА  ЛИНИЈА

ВОНРЕДНА (НЕДЕЛНА ) ЛИНИЈА

ХОТЕЛ САЛИДА / ООУ РАМПО ЛЕВКАТА / МАТИЧНО / ТЕАТАР / СТАДИОН / БОЛНИЦА / ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВО / БОНИТА / ФУРНА ПЛЕТВАРЕЦ / 13 КАТНИЦА / ПЕДАНО / М. КОЗАР - ЌУТУЧЕ / ЗДРАВСТВЕН ДОМ / САЛА ЖИТО ПРИЛЕП / ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА / АВТОБУСКА СТАНИЦА / ТОЧИЛА ТЕДИКО / ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ / БЕЛСТОН / ИНТЕРНАТ / ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ / ВАРОШ КАЈ МЕАНИТЕ / ВАРОШ БРАШНАРА / ВАРОШ КАЈ ТРЛОТО / НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА

ВОНРЕДНА (НЕДЕЛНА ) ЛИНИЈА-А

НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА / ВАРОШ КАЈ ТРЛОТО / ВАРОШ БРАШНАРА / ВАРОШ КАЈ МЕАНИТЕ / ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ / ИНТЕРНАТ / БЕЛСТОН / ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ / ЦРКВА СВ. ПЕТКА / АВТОБУСКА СТАНИЦА / ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА / САЛА ЖИТО ПРИЛЕП / СТАРА ВИША ШКОЛА / СТАРО ВОЕНО УЧИЛИШТЕ / ПЕДАНО / ФУРНА ПЛЕТВАРЕЦ / ЗГРАДА ТАБААНА / ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВО / БОЛНИЦА / СТАДИОН / ТЕАТАР / МАТИЧНО / ООУ РАМПО ЛЕВКАТА / ХОТЕЛ САЛИДА